hr

Kompleks se sastoji od trodijelne sportske dvorane sa gledalištem za 1000 posjetitelja, vanjskog igrališta s gledalištem za 400 posjetitelja i podzemne garaže sa 120 parkirnih mjesta. Sadržaji su postavljeni na različitim visinama, u skladu s topografijom terena. Međusobno su povezani neprekinutom šetnicom koja se pred dvoranom širi i formira središnji trg.