hr

Energetsko certificiranje zgrada

Nudimo cjelovitu uslugu energetskog certificiranja, sa svim potrebnim pratećim aktivnostima:

Pripremne radnje

 • Pribavljanje potrebne postojeće projektne dokumentacije
 • Pribavljanje potrebnih računa za energente i vodu

Energetski pregled

 • Utvrđivanje postojećeg stanja zgrade (terenska izmjera)
 • Analizu potrošnje energenata i vode, za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine
 • Detaljan prijedlog mjera povećanja energetske učinkovitosti
 • Izračun uštede energije i smanjenja troškova
 • Procjena investicije i povrata investicije uštedom energije

Izdavanje energetskog certifikata

 • Prijava certifikata u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja
 • Izdavanje energetskog certifikata Naručitelju u dogovorenom broju primjeraka

Savjetodavne usluge

 • Prezentacija Naručitelju predloženih mjera energetske učinkovitosti i savjetovanje o daljnjim koracima i mogućnostima za energetsku obnovu zgrade

S obzirom na veliki broj uspješno certificiranih zgrada različitih namjena, možemo jamčiti za potpunost i kompletnost dokumentacije, kao i da će se navedeni poslovi izraditi prema pravilima struke, kvalitetno i u dogovorenim rokovima, sa svim ponuđenim stavkama, a u skladu s važećom zakonskom regulativom.

REFERENTNA LISTA izrađenih projekata energetske obnove, energetskih certifikata i energetsko-investicijskih studija, uz status dosad realiziranih subvencija Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Naš ured je ovlašten za vršenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom, odnosno za sve vrste zgrada. Broj ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za našu tvrtku je P-304/2013. U skladu sa zakonskom regulativom, redovito sudjelujemo i na seminarima za stručno usavršavanje energetskih certifikatora.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail

Primjeri energetskog certifikata

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail

Često postavljana pitanja

Zašto je energetski certifikat potreban?

Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 48/14, 150/14, 133/15, 22/16), propisano je da je vlasnik nekretnine dužan, prilikom prodaje ili iznajmljivanja, dati kupcu na uvid energetski certifikat predmetne nekretnine.

Kada se u medijima objavljuju oglasi za zgrade ili samostalne uporabne cjeline za koje je propisana obveza energetskog certificiranja, tada se u oglasu mora navesti i energetski razred te zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline.

Isto tako, energetski certifikat se može izraditi i kako bi ukazao na eventualne manjkavosti postojeće zgrade, koje dovode do neracionalne upotrebe energije, pri čemu provođenje mjera iz popisa predloženih mjera (sastavni dio energetskog certifikata) pomaže da nekretnina smanji potrebu za energijom, prijeđe u bolji energetski razred i u konačnici ostvari veću tržišnu vrijednost. 

Zgrade višeg energetskog razreda troše manje energije, odnosno jeftinije su za korištenjeekološki su prihvatljivije, s obzirom da ispuštaju manje CO2 u okoliš i konačno, postižu više cijene na tržištu. Već danas je moguće dobiti i povoljnije kredite kod poslovnih banaka za kupnju ili adaptaciju nekretnine s višim energetskim razredom.

Kao logičan slijed u energetskom promišljanju zgrade, nudimo i uslugu izrade projekata energetske obnove, temeljen na popisu predloženih mjera, a u svrhu povećanja energetske učinkovitosti zgrade (ENU).

O energetskom certifikatu

Energetski certifikat je dokument koji predočava energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled prema Pravilniku, a izdaje ga ovlaštena osoba.

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima nekretnine o energetskom svojstvu zgrade, kvaliteti ovojnice zgrade i učinkovitosti njihovih energetskih sustava.

Nekretnine koje su u obavezi certificiranja su zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline, (stan, poslovni prostor), koji imaju uporabnu korisnu površinu iznad 50 m2.

Od 01. srpnja 2013. godine, energetski certifikat mora biti dio svakog ugovora o kupoprodaji nekretnine iznad 50 m2, a od 01. siječnja 2016. dio svakog ugovora o iznajmljivanju, leasingu i zakupu.

Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova, te popis primijenjenih propisa i normi. Energetski certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade, koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu građevine.

O energetskom pregledu i izvješću za postojeće zgrade?

Rok važenja energetskog certifikata je 10 godina. 

Prije izdavanja energetskog certifikata za postojeće zgrade, obavezna je izrada energetskog izvješća, a koje se izdaje na temelju prethodno provedenog energetskog pregleda zgrade.

Energetskim pregledom zgrade prikupljaju se potrebni podaci i informacije na lokaciji, te se prema potrebi provode kontrolna mjerenja.

Izvješće koje se izrađuje po izvršenom energetskom pregledu zgrade sadrži:

 • informacije o energetskim svojstvima i kvaliteti ovojnice zgrade,
 • informacije o učinkovitosti postojećih energetskih sustava,
 • analizu potrošnje energenata i vode, za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine,
 • prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade, koje su ekonomski opravdane, s proračunom perioda povrata investicija.

Koliko košta energetski certifikat?

Naše cijene su formirane u skladu s Odlukom o najvišim cijenama provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada, koju je moguće pročitati na web stranici Ministarstva.

Slobodno zatražite našu službenu ponudu za certificiranje Vaše nekretnine, koja je bitno povoljnija, a mi ćemo Vas povratno kontaktirati u najkraćem roku.

Što treba paziti pri odabiru izrađivača energetskog certifikata?

Energetski certifikat može izraditi isključivo ovlaštena fizička ili pravna osoba. Ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda i izdavanje energetskih certifikata izdaje Ministarstvo nadležno za graditeljstvo. Broj ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za našu tvrtku je P-304/2013.

Kod ugovaranja usluge energetskog certificiranja treba provjeriti jesu li u ponudi uključene sve radnje predviđene Pravilnikom, te da li se posebno naplaćuju dodatne stavke (npr. troškovi arhitektonske izmjere, ukoliko su postojeće podloge nedostatne). U našim ponudama nema skrivenih troškova, a za sva pojašnjenja stojimo na raspolaganju.

Sukladno novom Zakonu o gradnji svi certifikati koji nisu izrađeni u skladu s Pravilnikom bit će poništeni.

Izrada certifikata postojeće zgrade mora obuhvaćati:

 • Energetski pregled zgrade
 • Izdavanje Izvještaja o provedenom energetskom pregledu
 • Izdavanje energetskog certifikata sa svim propisanim podacima
 • Prijava certifikata u Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Može li se izraditi certifikat za samo jedan stan u zgradi?

Energetski certifikat se može izdati i za dio zgrade koji čini samostalnu uporabnu cjelinu (stan, ured i sl.).

U slučaju kad zgrada u cjelini već ima energetski certifikat, tada je važeći energetski certifikat onaj koji je izdan za tu samostalnu uporabnu cjelinu.

Što naručitelj pribavlja za izradu certifikata postojeće zgrade?

Naručitelj je dužan ovlaštenoj osobi omogućiti provođenje energetskog pregleda i osigurati:

 • Dobavljive podatke o potrošnji svih oblika energije i vode u građevini za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine (računi od opskrbljivača ili na drugi način)
 • Raspoloživu tehničku dokumentaciju građevine i tehničku dokumentaciju opreme ugrađene u sustavima koji su predmet pregleda (građevinski projekt, strojarski projekt, elektro projekt i dr.)
 • Vlasnički list (na uvid)

Propisi iz područja energetske učinkovitosti

Korisni linkovi