hr

Projekti energetske obnove zgrada

Izrađujemo projekte energetske obnove zgrada, u skladu s uvjetima natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

Nudimo cjelovitu uslugu izrade projektne dokumentacije i pratećih aktivnosti:

Pripremne radnje

 • Pribavljanje potrebne postojeće projektne dokumentacije
 • Pribavljanje potrebnih računa za energente i vodu
 • Izrada snimka postojećeg stanja za potrebe provedbe projekta

Energetsko certificiranje postojećeg stanja

 • Provođenje energetskog pregleda i izrada energetskog certifikata postojećeg stanja

Analiza postojećeg stanja i prijedlog mjera energetske obnove

 • Izrada prijedloga mjera energetske obnove, uz izračun uštede, vrijednosti investicije i njene izvodljivosti i isplativosti, s naglaskom na maksimalizaciju ušteda u odnosu na ulaganje
 • Prezentacija prijedloga mjera Naručitelju (skupu suvlasnika) i zajedničko definiranje projektnog zadatka

Izrada projektne dokumentacije

 • Izrada sve potrebne projektne dokumentacije i troškovnika radova, u skladu s pravilima struke, važećom zakonskom i tehničkom regulativom i kriterijima natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Savjetodavne usluge

 • Pružanje savjetodavnih usluga vezano uz dobivanje bespovratnih sredstava
 • Aktivno sudjelovanje u pripremi potrebne dokumentacije za prijavu zgrade
 • Savjetovanje prije i tijekom izvođenja radova

Projektantski nadzor

 • Pružanje usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova

Završno energetsko certificiranje

 • Izrada završnog certifikata zgrade od strane neovisnog certifikatora (po izvedenim radovima)

REFERENTNA LISTA izrađenih projekata energetske obnove, energetskih certifikata i energetsko-investicijskih studija, uz status dosad realiziranih subvencija Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

O projektima energetske obnove zgrada

Projekti energetske obnove zgrada prije svega se odnose na građevinske zahvate na ovojnici zgrade (zamjena fasade, vanjske stolarije, slojeva krova i sl.), u svrhu poboljšanja energetskih svojstava zgrade, odnosno smanjenja njenih energetskih potreba.

Navedeni projekti se koriste:

 • za realizaciju subvencija temeljem programa energetske obnove zgrada, raspisanih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
 • za realizaciju namjenskih kredita i drugih koncepata financiranja,
 • kao podloga za izvođenje radova na poboljšanju energetske učinkovitosti zgrade.

Ciljevi poboljšanja energetskih svojstava zgrade su prije svega prelazak nekretnine u bolji energetski razred i smanjenje njenih potreba za energijom, što u konačnici rezultira nižim troškovima održavanja i korištenja, kao i povećanjem tržišne vrijednosti nekretnine, a uz dodatnu prednost povećanja kvalitete života i udobnosti boravka u zgradi.

Arhitektonsko-građevinski projekt energetske obnove zgrada obuhvaća:

 • Arhitektonsko-građevinske nacrte, s detaljima potrebnim za izvođenje zahvata,
 • Troškovnik građevinsko-zanatskih radova,
 • Termodinamički izračun fizike građevinskih dijelova na kojima će se raditi zahvat, s proračunom uštede energije, po provođenju mjera energetske obnove.

S obzirom na detaljan nivo razrade projekta, moguće je precizno utvrditi potrebne vrste radova i količine materijala za određeni zahvat, čime se Naručitelju osigurava kontrola troškova i kvalitete predviđenih radova.

Uz arhitektonsko-građevinski projekt, kao osnovnu razinu promišljanja energetske obnove, možemo ponuditi i instalaterske projekte implementacije suvremenih energetskih sustava koji koriste principe rekuperacije otpadne topline, kao i korištenje obnovljivih izvora energije.