hr

Korištenjem kamene obloge, verande, pergole, luminara i kupe kanalice, kuća usvaja tradicionalne elemente dalmatinske arhitekture, interpretirajući ih na suvremen način.