hr

S obzirom na veličanstvenu morsku vizuru koja se pruža s parcele, cijela kuća je pretvorena u niz sekvenci, koje afirmiraju taj pogled, preko velikih staklenih stijena i terasa, tako da korisnici kuće mogu uživati u njemu dok se kupaju, kuhaju, blaguju, odmaraju… Naglašene horizontale smanjuju vertikalitet kuće, istovremeno pružajući fiksnu i pomičnu zaštitu od sunca.