hr

S obzirom na ograničeni prostorni kapacitet lokacije, zgrada je koncipirana na način da su  stubišta i hodnici organizirani na parceli, te na taj način ne opterećuju kvadraturu zatvorenog prostora. Na tragu iste ideje, cijela okućnica je pretvorena u niz kaskadnih terasa, koje su pridodane pojedinačnim apartmanima, kao njihovi sastavni dijelovi, čime se ostvaruje bitno povoljniji prostorni dojam i ugodnost boravka, s obzirom na relativno malu zatvorenu kvadraturu stambenih jedinica.