hr

Funkcionalne jedinice (ordinacije) organizirane su, kao međusobno povezani sklop, uz južno pročelje, pri čemu se pomičnom zaštitom od sunca u svakom trenutku mogu postići optimalni uvjeti osvjetljenja, uz vizure prema primoštenskom poluotoku. Sa sjeverne strane, nalaze se centralno postavljeni prostori čekaonica, koje su međusobno povezane glavnom komunikacijom/ stubištem, a koje zajedno s ulaznim trijemom tvori prepoznatljivu oblikovnu gestu objekta.