hr

Projekt uobličuje programski zadatak u kompoziciju kubusa stacionara i longitudinalnog objekta, koji se ovija oko njega, a u kojem su smješteni prateći sadržaji umirovljeničkog doma i poliklinika. Zeleni krov stvara kontinuiranu ovojnicu, tvoreći novu kvalitetu ambijenta pred smještajnim jedinicama.

Umirovljenički dom “L” u Splitu