hr

Projektom se predlaže karakteristični meandrični oblik, kao novi landmark glavne zagrebačke avenije. Nosiva čelična fasada preuzima veci dio konstruktivnih zahtjeva, istodobno tvoreći kristaličnu strukturu pročelja.