hr

Dvoranski kompleks je organiziran kao kompozicija pravokutnog volumena same trodijelne dvorane i uz nju prislonjene zgrade “L” oblika, koja objedinjuje dodatne sadržaje (kuglana, knjižnica, klupski prostori, multimedijalna dvorana). Pročelje je oblikovano kao nasumični slijed izmjena fasadnih panela, kamene i zrcalne obloge, koji se stapaju s kamenim krajolikom, odnosno reflektiraju nebo i more, mijenjajući visinu u skladu s unutrašnjom funkcijom.