hr

Prema zahtjevu projektnog zadatka, postignuta je maksimalna iskorištenost parcele. Raščlambom volumena i polikromnim tretmanom pročelja, mjerilo objekta se smanjuje i prilagođava lokalnoj situaciji.