hr

Dvojna stambena zgrada u podsljemenskoj zoni organizirana je na način da se iskoriste sve prednosti prirodnog okoliša lokacije i da se što više približi kvaliteti individualnog stanovanja. Garaže i spremišta su riješene u podzemnoj etaži i povezane toplom vezom sa stambenim jedinicama iznad. Prizemlje se svojim dnevnim prostorima otvara i širi na vanjske prostore aktivirajući cjelokupan prostor partera. Spavaće sobe su organizirane na katu, pri čemu se naizmjeničnim izmicanjem terasa ostvaruje bogatstvo vizura i intimnost pojedinačnih prostora.