hr

S obzirom na specifičnu situaciju, u kojoj je tražena maksimalna moguća dogradnja nad zatečenim postojećim prizemljem, a na parceli nepravilnog oblika, kuća je organizirana kao razvedeni volumen, koji lebdi nad pravokutnom kamenom bazom, čime se stvaraju zanimljivi prostorni međuodnosi- trijemovi i terase, koji uz velike otvore afirmiraju vizure prema moru.