hr

Različitim obradama pročelja u prirodnim bojama, kuća je optički smanjena i bolje uklopljena u prirodni okoliš nagnutog terena. Nadgrađe je uvučeno, te se na taj način pred spavaćim sobama formira krovna terasa, s koje se pruža nesmetan pogled prema šumskom krajoliku.