hr

Specifičnosti lokacije određuju netipičnu organizaciju ove kuće. Prometni pristup na razini drugog kata rezultira time da se garaža, spremište i glavni ulaz nalaze se na njenom vrhu. Zbog suženosti parcele i jake denivelacije kuća se organizira jednosmjerno- prema padini, što je iskorišteno kao prednost na način da se iz svih prostorija pružaju predivne vizure prema Splitu. Izlomljena geometrija oblikovanja se, osim što proizlazi iz datosti parcele, referira na obližnju fortifikacijsku arhitekturu (Tvrđava Klis).