hr

Restoran je planiran u bivšem industrijskom objektu, pri čemu bi glavna sala bila na poziciji nekadašnjeg atrijskog dvorišta, koje je planirano zatvoriti high- tech staklenim krovom, pri čemu bi se postojeći ophod pretvorio u atraktivnu ostakljenu galeriju.