hr

Dogradnja nastavlja dispozicijsku shemu organizacije postojećeg objekta. Pri oblikovanju pročelja korišteni su srodni materijali, koji definiraju postojeći i dograđeni dio u njihovim gabaritima, ali ih istodobno i zaokružuju u jedinstvenu oblikovnu cjelinu.