hr

Studija sagledava mogućnosti izgradnje druge faze Osnovne škole Pujanki i pratećih vanjskih prostora, prema važećoj prostorno- planskoj dokumentaciji, zakonskoj regulativi i zadanim financijskim okvirima.

Arhitektonsko- urbanistička studija 2. faze Osnovne škole Pujanki