hr

Objekti se oblikuju u skladu s tradicionalnim vokabularom dalmatinske arhitekture, poštujući ambijentalne značajke lokalne sredine.