hr

Objekti se balkonima i velikim staklenim stijenama orijentiraju prema južnoj (morskoj) vizuri, afirmirajući spektakularan pogled. Oblikovanje građevina usvaja tradicionalne elemente dalmatinske arhitekture, interpretirajući ih na suvremen način.