hr

Energetsko certificiranje zgrada

Nudimo cjelovitu uslugu energetskog certificiranja, sa svim potrebnim pratećim aktivnostima:

Pripremne radnje

  • Pribavljanje potrebne postojeće projektne dokumentacije
  • Pribavljanje potrebnih računa za energente i vodu

Energetski pregled

  • Utvrđivanje postojećeg stanja zgrade (terenska izmjera)
  • Analizu potrošnje energenata i vode, za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine
  • Detaljan prijedlog mjera povećanja energetske učinkovitosti
  • Izračun uštede energije i smanjenja troškova
  • Procjena investicije i povrata investicije uštedom energije

Izdavanje energetskog certifikata

  • Prijava certifikata u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja
  • Izdavanje energetskog certifikata Naručitelju u dogovorenom broju primjeraka

Savjetodavne usluge

  • Prezentacija Naručitelju predloženih mjera energetske učinkovitosti i savjetovanje o daljnjim koracima i mogućnostima za energetsku obnovu zgrade

S obzirom na veliki broj uspješno certificiranih zgrada različitih namjena, možemo jamčiti za potpunost i kompletnost dokumentacije, kao i da će se navedeni poslovi izraditi prema pravilima struke, kvalitetno i u dogovorenim rokovima, sa svim ponuđenim stavkama, a u skladu s važećom zakonskom regulativom.

REFERENTNA LISTA izrađenih projekata energetske obnove, energetskih certifikata i energetsko-investicijskih studija, uz status dosad realiziranih subvencija Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Naš ured je ovlašten za vršenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom, odnosno za sve vrste zgrada. Broj ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za našu tvrtku je P-304/2013. U skladu sa zakonskom regulativom, redovito sudjelujemo i na seminarima za stručno usavršavanje energetskih certifikatora.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail

Primjeri energetskog certifikata

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail